Revalidatie en gezondheid Den Bergop: ''Zorg met een hart''
 

 

U bent nu hier: Home - Logopedie - Therapeuten
Groepspraktijk Den Bergop
 

      Anita Hancké

 

Anita specialiseerde zich als logopediste in het begeleiden van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Door haar werk in het buitengewoon onderwijs is zij vertrouwd met de problematiek bij autisme, DOWN-syndroom, ADHD en mentale beperking. Zij schoolde zich bij in ondersteunende communicatie door o.a. een SMOG opleiding te volgen en door nascholingen te volgen bij Autisme Centraal, SIG en Gezin en Handicap. Ze volgde de opleiding over Leespraat om kinderen die niet of moeizaam tot lezen komen, toch te leren lezen. Om leerproblemen beter te begeleiden verdiepte zij zich in de problematiek rond beelddenken.

 

contactgegevens: 0476/66 54 91 of anita.denbergop@gmail.com

 

      Rudy Bellekens

 

Rudy is als logopedist gespecialiseerd in het werken met jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenafwijking (trombose, ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, hersentumor, multiple sclerose, ...)

Daarnaast werkt hij ook met kinderen met leerproblemen en leerstoornissen. Indien nodig begeleidt hij kinderen in het beter leren leren door de juiste studietips en studiemethode. Hij leert kinderen om zelfstandig te studeren. 

Volwassenen en kinderen met organische stemproblemen of verkeerd stemgebruik kunnen bij hem terecht.

 

Rudy staat ook in voor de huisbezoeken. Deze gebeuren enkel indien de cliënt niet in de mogelijkheid is om zich te verplaatsen.

 

contactgegevens: 0475/86 83 61 of rudy.denbergop@gmail.com